:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: โครงการสร้างและส่งเสริมชุมชนต้นแบบ เรื่อง การจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

15 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2566  เทศบาลตำบลชุมแสง  นำโดย นายเอกชัย ขาวสะอาด นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง ได้จัดทำโครงการสร้างและส่งเสริมชุมชนต้นแบบ เรื่อง การจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่ต้นแบบ จังหวัดระยอง โดยได้นำร่องในพื้นที่  ชุมชนที่ 1 หลุมลูกรัง -  เขาตลาด และชุมชนที่ 2 สหกรณ์ - สำนักตาเสือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีในความตระหนักและความเข้าใจในการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยได้ดำเนินการปูพรมขุดฝังถังขยะเปียก ลดโลกร้อนและติดตั้งถุงตาข่ายคัดแยกขยะพลาสติกในทุกครัวเรือนทั้ง 2 ชุมชน เป็นที่เรียบร้อย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร