:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

16 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ในวันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลชุมแสง ได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดย นายเอกชัย ขาวสะอาด นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๐ คน กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมแสง

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยงานนิติการ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมแสดงพลังเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชุมแสง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจะยืดหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร