:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ประกาศ การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 15 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566

31 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร