:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวโรสชา เกียรติกิตตินันท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
โทร 081-9837232