:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: โครงการให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไปในเ

16 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลชุมแสง ได้จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสุประดิษฐ์ อยู่คง ปลัดเทศบาล ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนายเอกชัย ขาวสะอาด นายกเทศบาลมนตรีตำบลชุมแสง ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการฯในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมแสง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร