:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

24 ธ.ค. 2564

รายละเอียด: เทศบาลตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ ธันวาาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมแสง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร