:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ดำเนินการลงตรวจสอบพื้นที่

20 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการลงตรวจสอบพื้นที่ และในเบื้องต้นได้นำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำเพื่อควบคุมปริมาณควันไฟ
ทั้งนี้ ได้ประสานผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำ และห้ามมิให้มีการเผาหญ้าในเขตพื้นที่ชุมชน ซึ่งทางผู้เช่าพื้นที่ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร