:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลชุมแสงทุกท่าน ร่วมสมัครแข่งขันการประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) จำนวน ๒ บท ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๕

31 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลชุมแสงทุกท่าน ร่วมสมัครแข่งขันการประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) จำนวน ๒ บท ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โดยผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นี้
หลักฐานในการสมัคร
๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒.สำทะเบียนบ้าน
หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร
๑.สัครเป็นทีมๆ ละ ๒ คน (ไม่จำกัดอายุ/ไม่จำกัดเพศ)
๒.หัวข้อในการแข่งขันมีทั้งหมด ๓ หัวข้อ ได้แก่
(๑) สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอวังจันทร์
(๒) ของดีของอำเภอวังจันทร์
(๓) อาชีพในอำเภอวังจันทร์
โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับหัวข้อในการแข่งขัน จำนวน ๑ หัวข้อ (โดยวิธีการจับฉลากในวันแข่งขัน)
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
๑.รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลชุมแสง โทร.๐-๓๘๐๒-๙๔๙๐ ต่อ ๑๔๑


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร