:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ 2565 เรื่อง ผังเมือง Delivery ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

11 ก.พ. 2565

รายละเอียด: ประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ 2565 เรื่อง ผังเมือง Delivery ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง รายละเอียดสามารถแสกน QR Code ในโปสเตอร์ได้เลยค่ะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร