:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

31 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
>> ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สถานที่ : ศาลเจ้าแปะกง ตลาดชุมแสง และ วัดเขาตลาด ( 2 แห่ง )
** ส่วนการทำหมันสุนัข และแมว️ ประจำปี 2565 จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในภายหลังค่ะ **


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร