:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพูสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 12 พ.ค. 2564

รายละเอียด:


file